BỆNH VIÊN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 328 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
Email: cskh.bvdkybtn@gmail.com
Điện thoại: 0888 935 115
Gọi cấp cứu (24/24): 0208 6528 115