CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02 | TÂM SẮT, LÒNG SON – NGỜI Y ĐỨC | GAN BỀN, DẠ VỮNG – RẠNG NHÂN TÂM

 

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02 | TÂM SẮT, LÒNG SON – NGỜI Y ĐỨC | GAN BỀN, DẠ VỮNG – RẠNG NHÂN TÂM