Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vững tâm, bền chí cùng các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

💖💖💖 Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái Nguyên và Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên vững tâm, bền chí cùng các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 💖💖💖